Utility Scrub Bush-White Poly

SKU: 82-015
Regular price $ 5.25
Utility Scrub Bush-White Poly 
9" with 5" handle